Optična emisijska spektrometrija OES & CS / ONH

Optični emisijski spektrometri (OES) in princip merjenja atomske emisije ponujata idealno metodo in omogočata popoln instrument za analizo kovin v vseh različnih industrijskih branžah in okoljih.
Kovinsko predelovalne industrije, kot so livarne, tovarne jekla, bakra, aluminija in vse vrste proizvajalcev v avtomobilski, letalski industriji, kakor tudi v industriji bele tehnike, pa tudi v podjetjih, ki se ukvarjajo z inšpekcijskimi nadzori, pogodbeni laboratoriji in centri za recikliranje kovin uporabljajo optične emisijske spektrometre za nadzor procesov in kakovosti.

Optična emisijska spektroskopija je zaradi aparatov, ki so enostavni za uporabo zelo dobro sprejeta. Ne glede na to, ali so instalirani v laboratoriju, prenosni ali mobilni, ti analizatorji zagotavljajo natančnost in najvišjo preciznost v vseh okoljih in za vse aplikacije. Tudi v raziskovalnih in razvojnih laboratorijih so prepričali s svojimi analitičnimi zmogljivostmi.

Optični emisijski spektrometri zajemajo analizo kemijskih elementov v celotnem območju, od pod-ppm do nivoja odstotka, od analize sledov čistih kovin do visokolegiranih razredov. Vse ustrezne elemente je mogoče neposredno analizirati hkrati. Zaradi hitrosti in enostavnosti uporabe je ta oprema tako vsestranska, zelo dobro sprejeta in uporabna za operaterje. Robustnost kovinskega spektrometra omogoča delovanje v vseh možnih scenarijih za pregled materialov, identifikacijo zlitin in nadzor kakovosti.

več