Magnetno resonančna spektroskopija

Magnetna resonanca je metoda, ki za pridobivanje informacij o vzorcu izkorišča spremembo ravni energije po izpostavljenosti močnemu magnetnemu polju in je kot taka osnova nekaterih izjemnih analitičnih raziskovalnih orodij. Magnetno resonančna spektroskopija (MRS) zajema vrsto sorodnih tehnik, kot sta jedrska magnetna resonanca (NMR) in elektronska paramagnetna resonanca (EPR), ki imajo široko paleto raziskovalnih, kliničnih in industrijskih aplikacij.

Neinvazivna, nedestruktivna narava tehnologije omogoča preučevanje živih celic in tkiv ter podrobno analizo raztopin in telesnih tekočin. Kombinacija analiz magnetne resonance lahko zagotovi tako funkcionalne informacije kot tudi anatomske informacije, kar omogoča določitev odnosov med njima.

Analiza MRS vzorcev urina in krvi med zdravim in obolelim stanjem je omogočila identifikacijo biomarkerjev za oceno tveganja za razvoj številnih stanj in napovedovanje odziva na zdravljenje pri določenih kemoterapijah.

TD-NMR rešitve za aplikacije v industriji

 

NMR s časovno domenom ali pod drugim nazivom NMR z nizko ločljivostjo je dobro znana različica NMR, imenovana TD-NMR. Glavno in najbolj razširjeno področje uporabe TD-NMR je nadzor kakovosti (QC / QA) ter na področju raziskav in razvoja.

več